Avaleht

Tagasirooli OÜ on liiklusabi ettevõte ja loodud eesmärgiga nõustada erinevaid liiklejagruppe, parendada liiklusruumi kujundamist ning tõsta liiklusruumi liiklusohutuse taset.

Omame kõrgtasemel oskus-teavet linnaliikluse üldküsimuste ja lokaalprobleemide lahendamiseks.

Oleme valmis küsijat juhendama, nõustama ja harima kõige erinevates liikluskorralduslike ning sõiduki juhtimist puudutavates küsimustes.

Samas seame endale eesmärgiks alati vastata iga konkreetse küsimuse püstitajale sisuliselt ja argumenteeritult.