Sõidutreening

Iga inimene on eriline, seega peab kogu juhendamine ja treening olema erilised. Kahjuks töötab autokoolide süsteem siiski konveiermeetodil, kus personaalne juhendamine ja isikuline lähenemine on lühikese aja jooksul väga raske. Meie süsteemil on aega, sest kõik toimub personaalsel tasemel ja isikuliselt koostatud treeningplaani alusel.

Iga soovija saab määrata teemad, milles just temal on täiendust ja juhendust vaja.

Auditeerimise tulemusel võivad selguda ka teemad, millised võib-olla esialgu juhendamise küsimisel tähelepanu all ei olnud, kuid mille arendamine viib veelgi sujuvama ja tasakaalukama sõiduoskuse juurde.

Meie sõidutreeningu ja liiklusjuhendamise tulemusel valmib hea sõiduoskusega ja kaasliiklejaid alati arvestav juht.

Juht kes tuleb toime tihedas linnaliikluses ja kiires liiklusvoolus maanteel.

Samuti anname soovitusi ja praktilisi nõuandeid liiklemiseks erinevatel aastaaegadel ning kiirelt muutuvates liiklussituatsioonides.

Anname nõu ka esmapilgul väga lihtsates asjades, näiteks tankimise, rehvi pumpamise ja vahetuse ning ka klaasipesu vedeliku lisamise osas. Lisaks nõuanded klaasipuhastaja harjade ja lambipirnide vahetusel.

Tagasirooli OÜ tegeleb tavalise tänavaliikluse harjumuste kujundamisega, saame lisada oma treeningprogrammi ka lihtsamat sportliku sõidustiili kasutust ja libedasõidu võtteid, kuid rallisõiduga tegelevad siiski selleks eriõppe saanud juhendajad  ja ralliklubid.