Eksperthinnang


Tagasirooli OÜ

on pädev hindama:

  • liiklussituatsioonide hetkeolukorda.
  • esitama ettepanekuid liikluslahenduste koostamiseks ning vajadusel muutmiseks.
  • otsustama plaanilahenduste ja liiklusjooniste ning liiklusskeemide asjakohasuse üle.


Meie suudame leida õiguslikud alused ja argumenteeritud vajadused piirkonna liiklusohutuse taseme tõstmiseks.